Szlak Maryjny

Czircz (Čirč)

Cerkiew pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy, Sanktuarium Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy